ChatGPT

ChatGPT เป็นโมเดลภาษาที่ถูกพัฒนาโดย OpenAI ที่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านการสนทนาที่เป็นธรรมชาติได้และถูกใช้งานในหลายๆ ด้านChatGPT มีโมเดลภาษามากกว่า 100 รุ่น ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับ ChatGPT ในภาษาต่างๆ นอกจากนี้เหตุผลที่โลกกำลังให้ความสนใจใน ChatGPT ก็คือความแม่นยำสูงของมัน โมเดลนี้แสดงความแม่นยำที่น่าทึ่งถึง 87.4% ในการทดสอบ GLUE ซึ่งเป็นตัววัดที่แทนค่าได้ดีในการประมวลผลภาษาธรรมชาติดังนั้น ChatGPT ไม่ถูกจำกัดเฉพาะในประเทศหรือสาขางานเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่นนำไปใช้ในสาขางานต่างๆ เช่น ที่ปรึกษาบอทแชท ซอฟต์แวร์แปลอัตโนมัติ การสร้างสูตรอาหารสำหรับทำอาหาร และการสร้างคำถามสำหรับการศึกษา

Scroll to Top